RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany SVET 21

Svet

Symbolika:

Tancujúca žena – živosť, radosť, vášeň, túžba, sexualita

Vavrínový veniec – víťazstvo

Kruh – symbol večnosti a úplnosti

Štyri vyobrazenia v rohoch karty (človek, orol, býk, lev), symbolizujúce  štyri elementy – úplnosť, celistvosť

Paličky v rukách – spájanie protikladov – ako hore, tak aj dolu

Karta Svet z Tarotovej sady Rider-Waite Tarot predstavuje dokonalosť, plnosť a harmóniu.

Táto karta je spojená s dokončením cyklu, ktorý bol započatý na karte Blázon a ukazuje, že sa dosiahol konečný cieľ. Symbolizuje tiež osvietenie a vysokú úroveň duchovného rozvoja. Karta Svet môže byť spojená s pocitom radosti, spokojnosti a celkového uspokojenia.

Karta Svet nám pripomína, že každý z nás má svoju cestu a že ak sa snažíme o dosiahnutie svojho cieľa, môžeme sa stať lepšími a naplnenejšími. Vyzýva nás, aby sme sa snažili dosiahnuť rovnováhu medzi našimi rôznymi stránkami a aby sme nezabudli na to, čo je pre nás skutočne dôležité.

Význam karty Svet môže byť pre niektorých veľmi pozitívny, ale môže sa tiež spojovať s pocitom smútku, keďže ukončenie cyklu môže byť smutným okamihom. Avšak, táto karta nám dáva nádej, že po každom konci nasleduje nový začiatok a že nový cyklus môže byť ešte lepší a plný nových príležitostí.

Celkovo je karta Svet z Tarotovej sady Rider-Waite Tarot veľmi dôležitá karta, ktorá ukazuje, že keď sa snažíme o dosiahnutie svojho cieľa a pracujeme na svojom duchovnom rozvoji, môžeme sa stať dokonalými a harmonickými bytosťami. Ukazuje nám, že každý máme schopnosť dosiahnuť svoj plný potenciál a byť šťastní a naplnení v našom živote.

Zhrnutie:

Karta Svet predstavuje dosiahnutie cieľov  a úspech. Možnosti,  ktoré máte k dispozícii sú nekonečné. Môže sa jednať o začatie vlastného podnikania, svadbu, alebo  splodenie detí. Bude dosiahnutý bod,  kedy môžete byť spokojní s tým, čo ste dosiahli. To môže platiť ako pre vonkajšie, tak aj pre vnútorné kroky ako napr. náš duchovný vývoj.

RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany SVET 21
RIDER WHITE TAROT – Karta velkej arkany SVET