terapia

Terapia

Terapia je spôsob, ako pomôcť ľuďom s emocionálnymi ťažkosťami. Počas tohoto procesu terapeut pomáha klientovi nájsť príčiny ich ťažkostí, prekonať problematické myšlienky alebo správanie. Terapia zahŕňa ponorenie sa do myšlienok a minulých skúseností človeka s cieľom nájsť nevedomé myšlienky, pocity a spomienky, ktoré môžu ovplyvniť správanie.

 Druhy terapie:

 Individuálna terapia – zahŕňa prácu terapeuta s klientom

Párová terapia – zahŕňa prácu terapeuta s párom s cieľom zlepšiť ich fungovanie vo vzťahu.

Počas terapie je potrebné aby ste boli k svojmu terapeutovi úprimní. Nesnažte sa skrývať problémy alebo pocity.

Vaším cieľom je ukázať svoje pravé ja bez toho, aby ste sa snažili skrývať aspekty svojej osobnosti, ktoré by ste sa mohli báť odhaliť.
Nesnažte sa skrývať negatívne alebo znepokojujúce emócie, ako je smútok, hnev, strach alebo žiarlivosť.

Rozprávanie o týchto pocitoch v kontexte terapie vám môže pomôcť lepšie im porozumieť. Buďte otvorený procesu.

Výhody terapie:

Zlepšené komunikačné schopnosti
Zdravšie vzorce myslenia a väčšie uvedomenie si negatívnych myšlienok
Lepší prehľad o vašom živote
Schopnosť robiť zdravšie rozhodnutia
Lepšie stratégie zvládania na zvládanie úzkosti
Silnejšie rodinné putá

Autor: Tatiana Zaťková

Jasnovidka Tatiana - Veštica Tatiana - Bučany - Trnava
Jasnovidka Tatiana – Veštica Tatiana – Bučany – Trnava