RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 3 mince

Tri mince

                                    3 Mince

Mince – bohatstvo, blahobyt, šťastie, moc

Pentagram –  symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele, znak pre zdravie symbol harmónie ochranné znamenie 

Čierna farba –  neznáme, podvedomie, neprítomnosť svetla, utrpenie, hnev 

Kamenár pri práci –  človek ktorý dokazuje svoju  šikovnosť

Postavy v habitoch –  posudzovatelia

Gotický oblúk  – symbol spojenia medzi nebom a zemou

Karta Troch mincí v tarote symbolizuje spoluprácu, tím, tvorbu a zameranie na ciele. Táto karta predstavuje úspech v kolektívnych aktivitách a ukazuje, že spolupráca s ostatnými môže priniesť úspech.

Na karte môžeme vidieť troch ľudí, ktorí spolu pracujú na výrobe nejakej veci. Každý z nich má svoje vlastné úlohy a každý je dôležitý pre dokončenie projektu. Táto karta nám hovorí, že ak budeme pracovať spolu ako tím, dokážeme dosiahnuť veľké veci.

Karta Troch mincí tiež symbolizuje tvorivosť a umenie. Môže to byť ukazovateľ, že by sme sa mali zapojiť do tvorivých projektov a pracovať na rozvíjaní našich talentov. Táto karta tiež naznačuje, že by sme mali byť otvorení nápadom iných a využiť ich prínos pre náš vlastný projekt.

Karta Troch mincí tiež predstavuje zameranie na ciele a vytrvalosť. Táto karta nás nabáda, aby sme sa sústredili na naše ciele a nevzdávali sa ich. Ak budeme pracovať tvrdo a sústredene, dosiahneme úspech.

Celkovo, karta Troch mincí nám hovorí, že spolupráca s ostatnými môže byť kľúčom k úspechu. Táto karta nás nabáda, aby sme sa sústredili na naše ciele a pracovali tvrdo a vytrvalo. Táto karta tiež naznačuje, že by sme mali byť otvorení nápadom iných a využiť ich prínos pre náš vlastný projekt.