RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 3 mece

Tri meče

Tarot je jedným z najznámejších spôsobov predpovedania budúcnosti, ktorý má svoje korene v starovekých egyptských a rímskych civilizáciách. Dnes sa budeme zaoberať kartou Trojka mečov, ktorá má silný význam pre ľudský život a emócie.

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Prebodnuté srdce – bolestné pocity

Mraky a dážď – slzy, zatemnenie situácie, starosti

Šedivé pozadie – bezútešnosť, nepochopiteľnosť, ľahostajnosť

Trojka mečov je symbolom konfliktov a  bolesti. Karta zobrazuje prebodnuté srdce tromi mečmi, čo naznačuje hlbokú emocionálnu bolesť a zradu. Táto karta je často považovaná za negatívnu a mnoho ľudí sa jej obáva. Avšak, ak ju správne interpretujeme, môže nám pomôcť pochopiť, ako prekonávať ťažké časy a výzvy, ktoré sa nám prídu do cesty.

Význam karty Trojka mečov je často spojený s konfliktnými situáciami, ktoré sa môžu vyskytnúť v našom osobnom alebo profesionálnom živote. Táto karta nás môže varovať pred možnými konfliktmi a naznačuje, že by sme mali byť opatrní a dávať si pozor na to, s kým sa stretávame a aké situácie sa snažíme riešiť.

Trojka mečov môže tiež znamenať, že prechádzame obdobím bolesti a trápenia. Táto karta napovedá o tom, že môžeme mať pocit, že okolitý svet  nás úplne opustil a cítime sa veľmi osamelí. Avšak, ak sa naučíme zvládať ťažké situácie a vyrovnať sa s bolesťou, môžeme sa posunúť ďalej a nájsť nové príležitosti pre svoj život.

Celkovo je Trojka mečov karta, ktorá nás varuje pred možnými ťažkosťami a konfliktnými situáciami, ale zároveň nám poskytuje príležitosť na učenie sa a rast v našom osobnom živote. Ak sa naučíme správne interpretovať túto kartu a použiť jej významy, môžeme získať dôležité poznatky a riešenia pre naše životné problémy.

 

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 3 mece