Velká Arkána - Tarot - Jasnovidka Tatiana

Veľká arkána

Vo svete tarotových kariet existujú dve skupiny kariet: Malá arkána a Veľká arkána. Malá arkána sa skladá z 56 kariet, zatiaľ čo Veľká arkána obsahuje 22 kariet, ktoré sú často označované ako hlavné karty. V tomto blogu sa budeme venovať Veľkej arkáne.

Veľká arkána je sada kariet, ktoré predstavujú silné archetypálne energie a symboly, ktoré sa používajú na predikciu budúcich udalostí alebo na získanie hlbšej intuície a pochopenia samého seba. Každá karta ma svoj vlastný obraz a význam, ktorý sa dá interpretovať na základe kontextu danej situácie.

 1. Blázon: Reprezentuje, nerozvážnosť a spontánnosť.
 2. Mág: Symbolizuje tvorivosť, schopnosť manifestovať veci a využívanie nášho potenciálu.
 3. Veľkňažka: Reprezentuje intuíciu, tajomstvá a vnútornú múdrosť.
 4. Cisárovná: predstavuje plodnosť, zmyselnosť a rast.
 5. Cisár: Predstavuje autoritu, stabilitu a poriadok.
 6. Veľkňaz: Rešpektuje tradície, zvyky a duchovné učenia.
 7. Milenci: Symbolizuje lásku, vzťahy a rozhodnutia týkajúce sa srdca.
 8. Voz: Zastupuje rýchlosť, pohyb a napredovanie.
 9. Spravodlivosť: Predstavuje rovnováhu, spravodlivosť a zodpovednosť.
 10. Pustovník: Zosobňuje samotu, vnútornú reflexiu a duchovné hľadanie.
 11. Koleso šťastia, alebo osudu: Znamená zmenu, cyklickosť a osud.
 12. Sila: Predstavuje odvahu, moc, kontrolu, skrotenie divokých síl.
 13. Obesenec: Symbolizuje bezmocnosť, krízu, nútenú pauzu.
 14. Smrť: Znamená koniec a začiatok, transformáciu a obnovu.
 15. Miernosť: Predstavuje harmóniu, vyváženosť a spoluprácu.
 16. Diabol: Zosobňuje pokušenie, závislosť a uväznenie.
 17. Veža: Znamená chaos, zmeny a oslobodenie.
 18. Hviezda: Symbolizuje nádej, optimizmus a dôveru.
 19. Mesiac: Zastupuje intuíciu, nejasnosti a zmeny nálad.
 20. Slnko: Predstavuje jas, energiu, radosť a kreativitu.
 21. Posledný Súd: Znamená súd, rozhodnutie a oslobodenie.
 22. Svet: Symbolizuje dokonalosť, harmóniu a úplnosť.

Karty vo Veľkej arkáne nesú mocné symboly a energie, ktoré nám môžu pomôcť pri pochopení našej cesty života a našej vlastnej psychiky.

Takže, ak sa zaujímate o tarot a chcete viac porozumieť kartám, nezabudnite si pozrieť aj karty vo Veľkej arkáne. Môžu vám poskytnúť hlboký náhľad do vašich vlastných životov a pomáhať vám objavovať nové možnosti a cesty, ktoré vás čakajú v budúcnosti.