RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany VELKNAZ 5

Veľkňaz

Symbolika:

Kňaz a mnísi kľačiaci pred ním – učenie, viera, láska

Červené ruže – božská láska

Biele ľalie – duševná čistota

Trojitý kríž – nebesia, zem a podsvetie

Tri kríže na sutane – telo, duša a duch

Dva stĺpy – podopieranie mocenskej štruktúry, stred medzi čiernou a bielou

Gesto – požehnanie

Dva kľúče – kľúče k vnútornému potenciálu, stabilita medzi vedomou a podvedomou mysľou

Žehnajúca ruka s tromi zdvihnutými prstami a dvomi pokrčenými – kto chce nájsť podstatné, musí svoje oči zamerať nie len na zjavné veci, ale aj skryté

Tarotová karta Veľkňaz predstavuje symbol duchovnej autority a spojenia s vyšším duchovným svetom. Na karte môžeme vidieť duchovného učiteľa alebo duchovného vodcu, ktorý sedí na tróne a drží v rukách kľúče k poznaniu.

Karta Veľkňaz nám pripomína, že v živote je dôležité nájsť si spojenie s vyšším duchovným svetom a hľadať v ňom odpovede na otázky, ktoré nás trápia. Ide o hlbšiu úroveň spojenia, ktorá prekračuje hranice fyzickej reality.

Karta Veľkňaz tiež symbolizuje spojenie s tradíciami a kultúrnymi hodnotami, ktoré nám môžu pomôcť nájsť si svoje miesto vo svete. Zároveň však môže byť aj varovaním pred slepým nasledovaním tradičných vzorcov a konvencií a povzbudzuje nás k tomu, aby sme si vytvárali vlastné hodnoty a presvedčenia.

Karta Veľkňaz môže tiež naznačovať potrebu nájsť si duchovného učiteľa alebo vodcu, ktorý nás bude smerovať na ceste k poznaniu a duchovnému rastu. Táto karta nás však zároveň upozorňuje, aby sme boli opatrní a kritickí pri výbere svojho učiteľa, aby sme sa vyhli možnému zneužitiu moci alebo manipulácii.

Celkovo je karta Veľkňaz symbolom hlbšieho duchovného spojenia a hľadania vlastnej cesty v živote a to prostredníctvom tradičných hodnôt alebo prostredníctvom vlastných skúseností a intuície. Je to karta, ktorá nás povzbudzuje k tomu, aby sme hľadali svoje vlastné poznanie a boli otvorení novým a neobvyklým spôsobom myslenia.

Zhrnutie:

Karta hovorí o nevyhnutných následkoch. Istá situácia môže od Vás vyžadovať zloženie sľubu alebo podpísanie zmluvy. Prečítajte si ju poriadne a predovšetkým časti písané drobným písmom. Hľadanie a nájdenie zmyslu života. Budete konfrontovaní s karmickými otázkami.

RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany VELKNAZ 5
RIDER WHITE TAROT – Karta velkej arkany velknaz – 5