RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany velknazka - 2

Veľkňažka

Symbolika:

Pozícia pred závesom – strážkyňa najhlbších tajomstiev

Čierny a biely stĺp –  polarita

B a J – Bóaz a Jákin, stĺpy pred Šalamúnovým chrámomvJeruzaleme  – interpretované ako svetlo a temnota

Pozícia medzi dvomi stĺpami – sprostredkovanie medzi svetlom a tmou, strážca brány

Tvar otvoreného kvetu na stĺpoch – pripravenosť prijímať

Zvitok –  intuitívny prístup k tajnému vedeniu

Koruna s tromi mesačnými fázami – celistvý životný cyklus – zrodenie, bytie, zánik

Granátové jablká – plodnosť

Mesiac pri nohách – emocionálna podstata

Kríž na hrudi – symbol utrpenia ale aj vzostupu

Tóra – symbol vedenia

Biela farba –  nevinnosť, osvietenie, čistota, čisté úmysly, jednota a harmónia

Žltá farba – slnko vedomie, spiritualita, nádej, šťastie, závisť, radosť zo života

Čierna farba – neznámo, temnota duše, utrpenie, hnev

Tarotová karta Veľkňažka symbolizuje tajomstvá, intuíciu a spojenie s vyšším duchovným svetom. Na karte vidíme ženu v plášti sedieť medzi dvoma piliermi, ktoré predstavujú polaritu – mužské a ženské, svetlo a tieň.

Karta Veľkňažka nám pripomína, že v živote je dôležité byť spojený s vlastnou intuíciou a vnútorným hlasom, ktorý nás smeruje na ceste k poznaniu. Táto karta je symbolom tajomstiev, ktoré sa nachádzajú v nás samých a ktoré môžeme odhaliť len vtedy, keď si dovolíme počúvať svoju vnútornú múdrosť.

Karta Veľkňažka tiež symbolizuje spojenie s duchovným svetom a s vyšším vedomím, ktoré nám môže pomôcť pochopiť skryté zákony vesmíru a náš vlastný životný účel. Je to karta, ktorá nás povzbudzuje k tomu, aby sme hľadali hlbšie zmysly v každodennom živote a aby sme sa snažili prekonať hranice bežného chápania sveta.

Karta Veľkňažka nám tiež pripomína, že niekedy je potrebné zostať v tieni a chrániť svoje tajomstvá. Je to karta, ktorá nás učí, ako si udržať vnútorný pokoj a stabilitu v situáciách, kedy by sme sa mohli stať terčom zvedavosti a závislosti na vonkajších podnetoch.

Celkovo je karta Veľkňažka a symbolom vnútornej múdrosti a intuície, ktoré nám môžu pomôcť prekonať ťažkosti a získavať hlbšie pochopenie sveta a seba samých. Je to karta, ktorá nás povzbudzuje k tomu, aby sme sa spojili so svojou vnútornou silou a použili ju na dosiahnutie svojich cieľov a naplnenie svojho životného účelu.

Zhrnutie:

Veľkňažka je karta poznania. Predstavuje intuitívne sily a múdrosť. Hovorí o vynikajúcom čase na vytyčovanie nových cieľov a o príležitosti výnimočne pokročiť. 

RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany velknazka - 2
RIDER WHITE TAROT – Karta velkej arkany – velknazka 2