RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany - 16

Veža

Symbolika:

Veža – väzenie, ego, pýcha

Skala – pevnosť, stabilita

Koruna – pýcha, symbol moci

Zhodenie koruny – poníženie

Blesk – prst Boží, záblesk poznania

Ľudia vypadávajúci z veže – zvrhnutie, alebo vyslobodenie zo strnulosti

22 plamienkov – odkaz na veľkú arkánu, hlavne na koleso osudu životná úloha (číslo 10) a kartu Obesenec (12) – stagnácia, obrat

Čierna obloha –  temnota duše, neznámy stav vecí, nepochopiteľné

Karta Veža v Rider-Waite Tarotovej sade symbolizuje dramatické zmeny, ktoré nás môžu postihnúť v našom živote a zároveň nás vyzýva, aby sme boli pripravení na tieto zmeny a naučili sa z nich čerpať silu a múdrosť.

Karta Veža je zvyčajne zobrazená ako vysoká, pevná stavba, ktorá je zasiahnutá bleskom, ktorý ju roztriešťuje na kusy. Tento obraz symbolizuje okamžik, keď nás život prekvapí a prinúti nás k radikálnym zmenám v našom živote. Tieto zmeny môžu byť traumatické a bolestivé, ale zároveň nám môžu otvoriť dvere k novým príležitostiam a novým možnostiam.

V kontexte práce môže karta Veža naznačovať rozpad alebo zmenu pracovného prostredia alebo zmeny v hierarchii v práci. Táto karta nás vyzýva, aby sme boli pripravení na tieto zmeny a aby sme sa naučili prispôsobovať sa novým situáciám. Karta tiež môže symbolizovať obdobie v práci, ktoré je plné stresu a napätia a ktoré si vyžaduje našu trpezlivosť a vytrvalosť.

V oblasti vzťahov môže karta Veža naznačovať koniec vzťahu alebo koniec istých negatívnych vzorcov správania v partnerskom vzťahu. Táto karta nás vyzýva, aby sme sa naučili prijať zmeny a aby sme sa snažili pracovať na svojich vzťahoch. Ak sa nám podarí prekonať staré vzorce a otvoriť sa novým možnostiam, môžeme nájsť nové spôsoby, ako si užiť a posilniť náš vzťah.

V konečnom dôsledku je karta Veža veľmi silnou a významnou kartou, ktorá nás vyzýva, aby sme sa pripravili na zmeny a aby sme sa naučili prijať nové príležitosti, ktoré nám život prináša. Táto karta nás tiež vyzýva, aby sme sa snažili získať múdrosť a silu z traumatických udalostí v našom živote a aby sme sa snažili prekonať všetky prekážky, ktoré nás môžu zastaviť v na nášom osobnom raste a vývoji. Karta Veža nás môže naučiť, ako sa vysporiadať so stratou a bolesťou a ako nájsť silu a odvahu prekonať prekážky a ísť ďalej v našom živote.

Karta Veža tiež môže naznačovať potrebu zmeny v našom vnútornom svete. Môže nás vyzývať, aby sme sa oslobodili od negatívnych myšlienok a presvedčení, ktoré nás obmedzujú a aby sme sa snažili získať novú perspektívu na svoj život. Táto karta nás môže tiež vyzývať, aby sme si uvedomili svoje slabé stránky a aby sme sa snažili pracovať na svojom osobnom raste a rozvoji.

V závislosti na kontexte môže karta Veža byť veľmi silnou a intenzívnou kartou, ktorá nás môže nútiť k radikálnym zmenám a k prehodnoteniu našich životných hodnôt a cieľov. Táto karta nás môže vyzývať, aby sme sa otvorili novým príležitostiam a aby sme sa snažili nájsť nové spôsoby, ako žiť plnohodnotný a uspokojivý život.

V každom prípade nás karta Veža môže naučiť, ako sa vysporiadať so stratou a bolesťou a ako nájsť silu a odvahu ísť ďalej v našom živote.

Zhrnutie:

Karta Veža predstavuje dramatický prielom. Táto zmena je zvyčajne desivá, mení život a často sa jej nedá vyhnúť. Deštrukcia, ktorú prináša, je zvyčajne zameraná na niečo, čo bolo postavené na falošných presvedčeniach, alebo snoch. Karta Veža môže predstavovať smrť, rozvod, zneužívanie detí, zlý rozchod, napadnutie, bankrot, predávkovanie atď. Tiež môže  byť varovaním, aby ste dbali na svoju bezpečnosť napr. ak idete vo veľkom hazarde s peniazmi,  nabáda k zodpovednejšiemu konaniu, aby ste odvrátili katastrofu. Môže tiež varovať pred prírodnými katastrofami, ako sú zemetrasenia, cunami, hurikány, tornáda atď. Karta Vež väčšinou predstavuje presne to, čo si myslíte, že by sa vám nikdy nemohlo stať.  Ak sú ale okolité karty pozitívne, pravdepodobne sa jedná o obrovskú zmenu ako napríklad presťahovanie sa do inej krajiny. Tento prevrat bude ťažký a zmení celý váš život, ale v konečnom dôsledku, môže práve táto zmena byť pre vás dobrá. 

RIDER WHITE TAROT - Karta velkej arkany - 16
RIDER WHITE TAROT – Karta velkej arkany VEŽA 16