Význam mena Filip

« Späť na Význam mena

Filip 23.08.

Aktívnym číslom tohto mena je  7 – tajomnosť, skúmavosť, melancholickosť, zmysel pre priateľstvo.

Filip je meno so slovanským, škandinávskym a gréckym pôvodom a jeho význam je „milovník koní“. Toto meno nosil aj Svätý Filip – apoštol ježiša Krista.

Filip má filozofické kvality a snaží sa analyzovať všetko okolo seba. Rutiny normálneho života ho nudia. Má dobrú intuíciu a býva veľmi opatrný. Je známy tým, že veci doťahuje do konca. Dokáže sa sústrediť  aj v najväčšom chaose. Je veľmi učenlivý, štruktúrovaný a pred tým než niečo urobí, si veci dôkladne dopredu zváži.  Má rozumný a praktický postoj k životu a rád si zafilozofuje. Dokáže veľmi rýchlo urobiť ťažké rozhodnutia. Nič nerobí náhodne. Vzhľadom na svoju túžbu hľadať vo všetkom pravdu a mať o nej aj dôkazy, by mohol byť z neho dobrý vyšetrovateľ, prokurátor alebo novinár. Je praktický človek. Cení si rodinné hodnoty a tradície. Je ochotní obetovať sa v prospech iných. Pokiaľ je požiadaný, rád pomôže iným. Často sa snaží skryť vnútorný strach a slabosť. Ľudia ho vnímajú ako niekoho, kto je dôstojný, výnimočný, sebestačný a priekopnícky. Ak niečo začne, dotiahne to do konca.  Keď nie je dostatočne motivovaný vie byť aj pekne lenivý. Svoje financie si drží pod kontrolou a venuje veľkú pozornosť svojim výdavkom.

F – Na prvý pohľad vyzerajú títo ľudia ako extravagantní, avšak v skutočnosti sú zdržanliví a pokojní. Sú verní a partneri sú pre nich prvoradí. Vyznačujú sa silnou vôľou, ktorá im pomáha dosiahnuť takmer všetky ciele.

I – Ak Vaše meno obsahuje písmeno I, nemáte problémy s prejavovaním vašich citov, ale nájsť dobrého partnera  je už niečo celkom iné. Toľko sa naháňate za blahobytom, že máte problém usadiť sa. Ich nadchnutie pre vec sa často môže rozplynúť do prázdna a ich zápal pre vec zmizne. Stále sa ženú za akoukoľvek formou blaha, spokojnosťou a pozitívnymi emóciami – čo z nich však tiež robí úžasných milencov. Majú vysoké nároky pri hľadaní partnera keďže hľadajú svoj vlastný blahobyt a teda im nájdenie ich druhej polovičky trvá častokrát dlhšie. Napriek svojej rafinovanosti a očarujúcej povahe sú to často veľmi váhaví ľudia, čo môže byť celkom problém ak musia čeliť veľkým rozhodnutiam.  Sú schopný viesť veľké spoločnosti hoci mnohokrát musia činiť veľké obete – avšak pre veľký úspech je vždy nutné niečo obetovať. 

L – Ľudia s písmenom L v mene, sú skeptickí pokiaľ neobdržia jasný dôkaz toho čo počuli. Vždy sa všetkému odovzdajú na plno a ak je niečo v rozpore s ich vierou neváhajú sa pre svoje presvedčenie obetovať. Ak im niekto chce ukázať svoju lásku, náklonnosť či uznanie, musí tak učiniť skrz skutky – nie iba slová. Ide o bežné prejavy lásky ako napríklad objatia, nežné dotyky, spoločne strávené chvíle – jednoducho čokoľvek čo je možné vidieť a precítiť. Všetko čo tento človek robí, musí mať nejakú určenú hodnotu. Keďže je pre nich nesmierne dôležité mať romantický vzťah, ich ideálnym partnerom je niekto kto by ich mohol intelektuálne stimulovať. 

P – Ľudia ktorí majú v mene písmeno P, sú zábavní a akční jedinci plní energie. Radi diskutujú, ale pred tým než niečo vypustia z úst si to dobre premyslia. Sú tvoriví, súťaživí, prirodzene dôverčiví a vždy otvorení akýmkoľvek zmenám. 

Filip

Herci: Filip Blažek, Filip Cíl 

Spevák: Filip Tůma

Kniha:  Filip (bez cenzury) –  (Leopold Tyrmand)

Film: Filip (2022)

Meno v zjednodušenom čínskom jazyku – 菲利普

Meno v hebrejskom jazyku –  פיליפ

Meno  v japonskom jazyku –   フィリップ

Meno v arabskom jazyku – فيليب

Meno v gréckom jazyku – Φίλιππος

Meno v gruzínskom jazyku – ფილიპე

« Späť na Význam mena