RIDER WHITE TAROT - Mala arkána 9 mecov

Deväť mečov

Meč – trestajúci nástroj, symbol vládnutia, pripravenosť brániť, ale tiež je to symbol aj pravdy a poznania

Meče nad postavou – ohrozenie

Noc – neznámo, trápenie, tiene

Pozícia – zdesenie, trápenie, skleslosť, zúfalosť, nešťastie, starosti

Perina so vzorom ruží – láska s utrpením

Astrologické symboly na perine – životný cyklus

Karta deväť  mečov predstavuje zväčša negatívne pocity, strachy a obavy, ktoré sa môžu vyskytnúť v našom živote. Táto karta sa zvyčajne ukazuje, keď čelíme náročnejším situáciám, ktoré nás ovplyvňujú a spôsobujú nám bolesť alebo utrpenie.

Na tejto karte vidíme postavu  zahalenú v čiernom plášti, ktorá drží 9 mečov nad hlavou. Okolo nej sú rôzne temné mraky a stromy, ktoré naznačujú nepríjemné a ťažké okolnosti. Postava na karte vyzerá unavená a podráždená, možno dokonca zúfalá. Všetky tieto prvky ukazujú, že sa nachádza v ťažkej situácii a nevie, ako sa z nej dostať.

Karta deväť mečov nám hovorí, že sa musíme zmieriť s negatívnymi pocitmi a strachmi, ktoré máme a naučiť sa s nimi pracovať. Často sa ukazuje, že keď sa snažíme vyhnúť ťažkostiam a konfliktom väčšinou len predlžujeme ich trvanie. Táto karta nás vyzýva, aby sme prijali svoje obavy a bolesti, aby sme sa mohli postaviť tvárou v tvár ťažkostiam a prekonať ich.

Karta deväť mečov nás môže upozorniť aj na to, že sa zameriavame na negatívne veci a nevidíme pozitíva v našom živote. Môže to byť príležitosť, aby sme si uvedomili, čo je skutočne dôležité  a aby sme sa sústredili na to, čo môžeme zmeniť. V závislosti od konkrétnej situácie, ktorou sa zaoberáme, môže karta deväť  mečov znamenať rôzne veci. Môže to byť varovanie pred potenciálnymi nebezpečenstvami alebo konfliktnými situáciami, ale môže to byť aj náznak, že musíme prekonať svoje vlastné obavy a neistoty. V každom prípade nám táto karta pripomína, že v našom živote sa môžu objaviť ťažkosti, ale že vždy existuje spôsob, ako sa s nimi vyrovnať.

RIDER WHITE TAROT - Mala arkána 9 mecov