Kliatba prekliatie urieknutie - Jasnovidka Tatiana

Kliatba

Kliatba je energetický úder, ktorého zdrojom je hnev, zlosť, nenávisť a jej úlohou je oslabenie, prípadne zničenie konečného objektu, na ktorý je zameraná. V kresťanskom náboženstve sa traduje, že kliatba je pôsobenie nadprirodzenej sily, ktorá zasahuje do prirodzeného osudu človeka a môže ho priviesť na inú cestu.

Kliatba, prekliatie, woodoo, urieknutie, zlý pohľad - Jasnovidka Tatiana

Prekliatie sa prejavuje spôsobom, ktorý svojej obeti spôsobuje fyzické, alebo psychické utrpenie, prípadne oboje. Ak je kliatba naplnená, vracia sa naspäť k odosielateľovi kliatby a pokiaľ tento nemá dostatočnú ochranu, tak potom mu “pán Boh pomáhaj”. Existujú rôzne kliatby a z rôznych dôvodov, ale nie je kliatba ako kliatba.

Mnoho ľudí si myslí, že hrubosť, nadávky, alebo závisť sú predsudky a nikto nie je zodpovedný za to, čo sa komu stane.

Treba si uvedomiť, že vždy keď na niekoho myslíme v zlom (cítime žiarlivosť, hnev, závisť), vysielame negatívne vibrácie, ktoré ovplyvňujú nielen jednotlivca, ale aj naše okolie a aj našu vlastnú energetickú hladinu.

Náš každodenný život je plný ľudí, ktorí vyžarujú negatívnu energiu (ľudí so zlou náladou v bankách, v supermarkete, pri šoférovaní, alebo dokonca u lekára atď..), ktorí nás však nemôžu ovplyvniť, pokiaľ nie sme sami v negatívnej nálade. To znamená, že ak vám niekto nadáva, táto negatívna energia do vás môže preniknúť len vtedy, ak ste rozrušený, nahnevaný, alebo sa bojíte.

Kliatba je energetický úder - Jasnovidka Tatiana

Prekliatie

Predtým, ako začnete študovať rituály, aby ste sa zbavili negatívnych vplyvov, musíte pochopiť, čo je kliatba a aký je jej účinok. Kliatba môže vzniknúť v hneve, kedy človek jedná v emocionálnom afekte a želá druhej osobe nešťastie (napr. použije rôzne urážlivé slová na vyjadrenie hnevu, či mrzutosti). Napríklad idete po ulici a priblíži sa k vám žobrák, alebo cigán so žiadosťou o materiálnu pomoc. Almužnu rezolútne odmietate a na oplátku dostávate mnohé kliatby. V takýchto situáciách sa nebojte a nebuďte sklamaní. Je veľmi jednoduché chrániť sa pred týmito ľuďmi.

Najčastejšie používané kliatby:

  1. Osočovanie, nadávanie, ohováranie – emocionálne prianie v afekte, žiarlivosti, závisti atď., adresované osobe. Takéto slová často hovoria známi alebo neznámi ľudia, ktorí sú urazení alebo nahnevaní na kohokoľvek. To znamená, že na to aby ste niekoho prekliali nemusíte byť šaman a ani o tom nemusíte vedieť. 
  2. Nízke sebavedomie, podceňovanie sa – človek si na podvedomej úrovni do seba vštepuje niečo zlé. Povedzme slabosť, samota, smola, nespokojnosť samého so sebou, atď. To znamená, že prekliať môžete aj sami seba tým, že sa nemáte radi a hanlivo sa o sebe vyjadrujete. Kliatba má teda následky aj na nás. 
  3. Rodinná, alebo dedičná kliatba – kliatba, ktorú niekto v minulosti uvrhol na predka. Tento druh kliatby a neviditeľnej zlej energie sa potom prenáša z generácie na generáciu, ovplyvňuje všetkých členov rodiny a spôsobuje škody, kým nie je kliatba zničená alebo zlomená, prípadne kým nebude vyhubený celý rod. Pre odstránenie rodinnej, alebo dedičnej kliatby je potrebná pomoc odborníka
  4. Riadená kliatba – táto možnosť je najvzácnejšia, pretože je vykonávaná v rituáli šamanom, kúzelníkom, alebo niekým, kto sa v mágii trochu vyzná. Na nešťastie aj v dnešnej dobe existujú ľudia, ktorí zámerne preklínajú svojich bývalých partnerov, aby už nikdy neboli šťastní. Pre odstránenie riadenej kliatby je potrebná pomoc odborníka.
Najčastejšie používané kliatby - Jasnovidka Tatiana

Ako sa chrániť pred jednoduchou kliatbou – urieknutie, nadávanie, urážky, zlý pohľad…

Ak na vašu adresu zaznie kliatba, skúste sa páchateľovi úprimne zasmiať do tváre a nahlas vysloviť jednu z týchto fráz:

„Ak je Boh so mnou, tak kto si proti mne?“

„Čo odo mňa chceš, to prehltneš“

„Nikto nemá nado mnou moc, iba Boh je pánom môjho osudu“

Ktorákoľvek z týchto fráz sa stane štítom a neutralizuje negatívny vplyv. Tieto slová musíte vysloviť s úplnou dôverou a rozumieť každému slovu, ktoré poviete. Ak sa nemôžete smiať, nevadí, hlavná vec je, že vaše slová znejú mimoriadne sebavedomo a bez hrôzy v hlase.

Ak vás niekto preklína keď odchádzate, alebo ste dotyčnému chrbtom, potom sa v žiadnom prípade neotáčajte. V duchu za chrbtom si postavte kamennú stenu a predstavte si, ako to čo bolo vyrieknuté na túto stenu narazí a rozpadne sa v prach.

Ak máte pocit, že ste prekliaty, skúste nasledujúcu vizualizáciu:

1) Zatvorte oči a myslite na krásne biele svetlo, ktoré vás pokrýva od nechtov na nohách až po vrch hlavy. Rozšírte toto svetlo vo vnútri celého vašeho tela

2) Predstavte si všetky zlé vibrácie a kliatby, ktoré sú na vás zoslané, ako oblak čierneho dymu

3) Teraz si skúste predstaviť, že svetlo ktorým ste prežiarený, pomaly vstupuje do tohoto oblaku a prežaruje ho až kým sa tento temný mrak úplne nerozpustí a ostane iba nádherné biele svetlo.

4) Následne 3-krát zopakujte: „Som v bezpečí a chránený. „Božská milosť je vždy so mnou.“

To vám pomôže eliminovať akúkoľvek negatívnu energiu, urieknutie, alebo jednoduchú kliatbu.

Eliminovať negatívnu energiu, urieknutie, alebo kliatbu - Jasnovidka Tatiana

Prekliate môžu byť aj miesta alebo domy, kde sa udiala hrôzostrašná udalosť. Na týchto miestach ľudia popisujú pocity ako mrazenie, nevysvetliteľnú hrôzu atď. Aj u nás na Slovensku máme údajne také miesta napr. Sklabinský hrad, Marianská čelaď a ďalšie. Kliatby existujú v rôznych kultúrach a sú spomínané aj v knihe Genesis. Z histórie sú zaznamenané rôzne prípady kliatieb, napr. kliatba faraónov, kliatba modrého diamantu (Diamant nádeje), Macbethova kliatba atď.

Perlička: vedeli ste, že v časoch rukopisov bolo zvykom písať kliatby na knihy, ktoré prekliali každého, kto ich ukradol? 

Rukopisy boli v stredoveku vzácnym majetkom. V niektorých knižniciach kláštorov a univerzít boli knihy zamknuté alebo dokonca spútané reťazou a visiacim zámkom ku obálke knihy a knižnici . Bola to efektívna metóda: knihu bolo možné vybrať z police a prečítať si ju pri neďalekom stole, ale nemohli ste ju odniesť z knižnice. Tento bezpečnostný systém sa používal až do 18. storočia, kedy sa knihy stali bežnejšími a ich výroba bola lacnejšia.

Najlepším zariadením proti krádeži bola kliatba. Kliatba nepotrebovala žiadny ľudský zásah ani identifikáciu zlodeja. Táto kliatba sa okamžite dostala do duše zlodeja a vykonala svoju úlohu.

Staroveké kliatby sa dokonca používali na odrádzanie od požičiavania kníh. Jedna z týchto kliatieb hovorila: „ Ktokoľvek zverí [túto knihu] do iných rúk, nech ho preklínajú všetci bohovia, ktorí sú v Babylone!

Knihy a rukopisy boli chránené nielen pre ich hodnotu ako fyzické predmety, ale aj pre ich obsah, teda vedomosti, ktoré obsahovali. Dnes sa tieto znalosti považujú za duševné vlastníctvo a týkajú sa autorstva diela vrátane literárnych, umeleckých, vedeckých výtvorov, umeleckých interpretácií a prevedení, vynálezov, vedeckých objavov, priemyselných vzorov a modelov atď.

V každom prípade je len na Vás či kliatbám veríte, alebo nie. Pravdou však ostáva

 “Čo zaseješ – to zožneš” 😉

autorka: Tatiana Zaťková

Kliatby - Jasnovidka Tatiana