Tarotové karty - Jasnovidka Tatiana

Tarot

Slovo tarot sa kladie do súvislosti s tórou (5 kníh Mojžišových).

V duchovných kruhoch je preto slovo tóra , vykladané ako Boží zákon. Niektorí sa domnievajú, že karty pochádzajú z okolia Parmy a získali svoje meno podľa rieky TARO, ktorá týmto mestom preteká.

V každom prípade jedno je isté. Toto slovo vzniklo koncom 16. storočia podľa výrobcov kariet v Paríži. Nazývali sa „Tarotiers“. Na základe týchto francúzskych koreňov sa toto slovo väčšinou vyslovuje ako TARO.

Niektorí toto slovo vyslovujú ako TAROT, čím zdôrazňujú, že prvé a posledné slovo sa prekrývajú, akoby bolo slovo vpísané do kruhu.

Paul Foster Case (americký znalec tarotu v 20.storočí), vykonal kombináciu štyroch vyslovovaných písmen názvu: rota taro orat tora ator – koleso tarotu zjavuje zákon zasvetenia.

Tarot sa skladá zo 78 kariet, ktoré sa delia do dvoch podskupín

  • Veľká arkána – 22 kariet
  • Malá arkána – 56 kariet

Karty malej arkány sú delené na palice, poháre, meče a mince.

Palice predstavujú pracovnú oblasť profesie, projekty, nápady a inšpiráciu. Element – oheň.

Poháre – predstavujú city, vzťahy, emócie, tvorivosť . Element – voda

Meče – predstavujú výzvy, intelekt, spôsob myslenia. Element – vzduch

Mince – predstavujú materiálny svet, peniaze . Element – zem

Stručný popis malej arkány

Esá – nové začiatky

Dvojky – križovatka, voľba, dualita

Trojky – dosiahnutie úspechu, plné vyjadrenie danej farby

Štvorky – štruktúra, stabilita, stagnácia

Päťky – nestabilita, konflikt, strata, príležitosť ku zmene

Šestky – komunikácia, riešenie problémov, spolupráca, úspech

Sedmičky – skúška, obhájenie, motívy, posudzovanie

Osmičky – pohyb, akcia, zmena, sila

Deviatky – plody, výsledok úsilia

Páža – horlivý a nadšený nováčik, nikedy povrchný, môže naznačovať posolstvo, pre tázateľa

Rytier– veľmi sústredený extrémista, môže predstavovať rýchlo prebiehajúcu situáciu

Kráľovná – zrelá, premýšľajúca, múdra žena, ktorá živí ostatných

Kráľ – zrelý a expresívny, niekto kto organizuje a kontroluje vonkajšie záležitosti, niekedy na úkor vnútorných alebo osobných vecí 

Veľkú arkánu je možné si zapamätať aj formou príbehu

Človek sa narodí do materiálneho sveta ako nevedomý (Blázon) a získa materiálnu podobu (Mág).  Bude objavovať  tajomstvá a zmysel života (Veľkňažka). Na začiatku ho budú sprevádzať rodičia (Cisárovná a Cisár) a neskôr mnohí učitelia (Veľkňaz). Pomocou svojej slobodnej vôle a z hĺbky svojho srdca bude robiť vlastné rozhodnutia (Zamilovaní). Jeho naivné a životom neošľahané JA mu bude dodávať odvahu čeliť rôznym prekážkam (Voz). Každý jeho skutok bude spravodlivo odmenení – čo zaseje to aj zožne (Spravodlivosť). Počas svojho života sa bude sa musieť naučiť mať jasnú myseľ za každých podmienok (Pustovník). Vo svojom živote bude často skúšaný , bude musieť čeliť silám, ktoré v pravý čas prinesú všetko čo má v živote naplniť a neskôr tiež v pravý čas odnesú (Koleso šťastia). Až vtedy keď sa naučí skrotiť svoju animálnu prirodzenosť (Sila) a naučí sa čeliť bezmocnosti, krízam a stagnáciam (Obesenec), získa nadhľad a prejde nevyhnutnou duchovnou transformáciou (Smrť). Táto transformácia mu ukáže nové perspektívy. Uvedomí si, že s nadhľadom, kľudnou a vyrovnanou mysľou (Miernosť), ľahšie zvládne nástrahy sveta (Diabol). Počas svojho života bude niekoľkokrát konfrontovaný s nepríjemnými alebo katastrofálnymi udalosťami (Vež). Je na ňom kedy sa začne nechať viesť vyššou múdrosťou, aby našiel novú nádej a radostnú budúcnosť (Hviezda). V jeho živote ho budú ho sprevádzať aj ľudia, ktorí ho budú napĺňať neistotou a strachom (Mesiac), ale aj ľudia, ktorí budú bezstarostní, optimistickí, spontánni a ukážu mu ako sa tešiť zo života (Slnko). Na konci všetkého príde ku konečnej premene, na ktorej ho čaká konečné vyslobodenie (Posledný súd). Po opustení materiálneho tela príde uvedomenie úplnosť , celistvosť, jednotu všetkého so všetkým a radosť z návratu do jednoty (Svet).

Časové úseky sa dajú určovať rôznymi spôsobmi

Pri miešaní kariet si sami určite či chcete merať čas v týždňoch, dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

Vytiahneme si esá, premiešame karty a budeme ich vykladať za sebou až do vtedy kým nevytiahneme eso. Všetky karty, ktoré boli pred esom, spočítame a tie nám označujú počet dní, týždňov, mesiacov a rokov.

Ďalší spôsob, ktorý sa dá použiť iba s malou arkánou je ten, že si zamiešate karty a vytiahnete jednu kartu, pričom každej sade podlieha ročné obdobie:

Poháre – jar

Palice – leto

Meče – jeseň

Mince – zimu

Číslo vybranej karty určuje týždeň toho ročného obdobia.

Kráľovná predstavuje trinásty týždeň obdobia

Kráľ predstavuje prechod do najbližšieho ročného obdobia.

Ďalší spôsob, ktorý niektorí používajú:

Poháre – dni

Meče – týždne

Palice – mesiace

Mince – roky

Pričom číslo vybranej karty určuje počet (napr.: 9 mečov – 9 týždňov).

Spôsobov je ešte oveľa viac a je iba na vás, ktorý spôsob si určíte. Chce to len viac štúdia a hľadania čo sa komu osvedčilo, alebo čo komu vyhovuje.

autor: Tatiana Zaťková 

Tarotové karty - veštenie z tarotových kariet - Jasnovidka Tatiana