Tarotové karty - Jasnovidka Tatiana

Tarot

Slovo tarot sa kladie do súvislosti s tórou (5 kníh Mojžišových).

V duchovných kruhoch je preto slovo tóra , vykladané ako Boží zákon. Niektorí sa domnievajú, že karty pochádzajú z okolia Parmy a získali svoje meno podľa rieky TARO, ktorá týmto mestom preteká.

V každom prípade jedno je isté. Toto slovo vzniklo koncom 16. storočia podľa výrobcov kariet v Paríži. Nazývali sa „Tarotiers“. Na základe týchto francúzskych koreňov sa toto slovo väčšinou vyslovuje ako TARO.

Niektorí toto slovo vyslovujú ako TAROT, čím zdôrazňujú, že prvé a posledné slovo sa prekrývajú, akoby bolo slovo vpísané do kruhu.

Paul Foster Case (americký znalec tarotu v 20.storočí), vykonal kombináciu štyroch vyslovovaných písmen názvu: rota taro orat tora ator – koleso tarotu zjavuje zákon zasvetenia.

Tarot sa skladá zo 78 kariet, ktoré sa delia do dvoch podskupín

  • Veľká arkána – 22 kariet
  • Malá arkána – 56 kariet

Karty malej arkány sú delené na palice, poháre, meče a mince.

Palice predstavujú pracovnú oblasť profesie, projekty, nápady a inšpiráciu. Element – oheň.

Poháre – predstavujú city, vzťahy, emócie, tvorivosť . Element – voda

Meče – predstavujú výzvy, intelekt, spôsob myslenia. Element – vzduch

Mince – predstavujú materiálny svet, peniaze . Element – zem

Stručný popis malej arkány

Esá – nové začiatky

Dvojky – križovatka, voľba, dualita

Trojky – dosiahnutie úspechu, plné vyjadrenie danej farby

Štvorky – štruktúra, stabilita, stagnácia

Päťky – nestabilita, konflikt, strata, príležitosť ku zmene

Šestky – komunikácia, riešenie problémov, spolupráca, úspech

Sedmičky – skúška, obhájenie, motívy, posudzovanie

Osmičky – pohyb, akcia, zmena, sila

Deviatky – plody, výsledok úsilia

Páža – horlivý a nadšený nováčik, nikedy povrchný, môže naznačovať posolstvo, pre tázateľa

Rytier– veľmi sústredený extrémista, môže predstavovať rýchlo prebiehajúcu situáciu

Kráľovná – zrelá, premýšľajúca, múdra žena, ktorá živí ostatných

Kráľ – zrelý a expresívny, niekto kto organizuje a kontroluje vonkajšie záležitosti, niekedy na úkor vnútorných alebo osobných vecí 

Veľkú arkánu je možné si zapamätať aj formou príbehu

Človek sa narodí do materiálneho sveta ako nevedomý (Blázon). Bude objavovať  tajomstvá a zmysel života (Veľkňažka). Na začiatku ho budú sprevádzať rodičia (Cisárovná a Cisár) a neskôr mnohí učitelia (Veľkňaz). Pomocou svojej slobodnej vôle a z hĺbky svojho srdca bude robiť vlastné rozhodnutia (Zamilovaní). Jeho naivné a životom neošľahané JA mu bude dodávať odvahu čeliť rôznym prekážkam (Voz). Každý jeho skutok bude spravodlivo odmenení – čo zaseje to aj zožne (Spravodlivosť). Počas svojho života sa bude sa musieť naučiť mať jasnú myseľ za každých podmienok (Pustovník). Vo svojom živote bude často skúšaný , bude musieť čeliť silám, ktoré v pravý čas prinesú všetko čo má v živote naplniť a neskôr tiež v pravý čas odnesú (Koleso šťastia). Až vtedy keď sa naučí skrotiť svoju animálnu prirodzenosť (Sila) a naučí sa čeliť bezmocnosti, krízam a stagnáciam (Obesenec), získa nadhľad a prejde nevyhnutnou duchovnou transformáciou (Smrť). Táto transformácia mu ukáže nové perspektívy. Uvedomí si, že s nadhľadom, kľudnou a vyrovnanou mysľou (Miernosť), ľahšie zvládne nástrahy sveta (Diabol). Počas svojho života bude niekoľkokrát konfrontovaný s nepríjemnými alebo katastrofálnymi udalosťami (Vež). Je na ňom kedy sa začne nechať viesť vyššou múdrosťou, aby našiel novú nádej a radostnú budúcnosť (Hviezda). V jeho živote ho budú ho sprevádzať aj ľudia, ktorí ho budú napĺňať neistotou a strachom (Mesiac), ale aj ľudia, ktorí budú bezstarostní, optimistickí, spontánni a ukážu mu ako sa tešiť zo života (Slnko). Na konci všetkého príde ku konečnej premene, na ktorej ho čaká konečné vyslobodenie (Posledný súd). Po opustení materiálneho tela príde uvedomenie úplnosť , celistvosť, jednotu všetkého so všetkým a radosť z návratu do jednoty (Svet).

Časové úseky sa dajú určovať rôznymi spôsobmi

Pri miešaní kariet si sami určite či chcete merať čas v týždňoch, dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

Vytiahneme si esá, premiešame karty a budeme ich vykladať za sebou až do vtedy kým nevytiahneme eso. Všetky karty, ktoré boli pred esom, spočítame a tie nám označujú počet dní, týždňov, mesiacov a rokov.

Ďalší spôsob, ktorý sa dá použiť iba s malou arkánou je ten, že si zamiešate karty a vytiahnete jednu kartu, pričom každej sade podlieha ročné obdobie:

Poháre – jar

Palice – leto

Meče – jeseň

Mince – zimu

Číslo vybranej karty určuje týždeň toho ročného obdobia.

Kráľovná predstavuje trinásty týždeň obdobia

Kráľ predstavuje prechod do najbližšieho ročného obdobia.

Ďalší spôsob, ktorý niektorí používajú:

Poháre – dni

Meče – týždne

Palice – mesiace

Mince – roky

Pričom číslo vybranej karty určuje počet (napr.: 9 mečov – 9 týždňov).

Spôsobov je ešte oveľa viac a je iba na vás, ktorý spôsob si určíte. Chce to len viac štúdia a hľadania čo sa komu osvedčilo, alebo čo komu vyhovuje.

autor: Tatiana Zaťková 

Tarotové karty - veštenie z tarotových kariet - Jasnovidka Tatiana