Tarotové karty - Jasnovidka Tatiana

Tarot

Slovo tarot sa kladie do súvislosti s tórou (5 kníh Mojžišových).

V duchovných kruhoch je preto slovo tóra , vykladané ako Boží zákon. Niektorí sa domnievajú, že karty pochádzajú z okolia Parmy a získali svoje meno podľa rieky TARO, ktorá týmto mestom preteká.

V každom prípade jedno je isté. Toto slovo vzniklo koncom 16. storočia podľa výrobcov kariet v Paríži. Nazývali sa „Tarotiers“. Na základe týchto francúzskych koreňov sa toto slovo väčšinou vyslovuje ako TARO.

Niektorí toto slovo vyslovujú ako TAROT, čím zdôrazňujú, že prvé a posledné slovo sa prekrývajú, akoby bolo slovo vpísané do kruhu.

Paul Foster Case (americký znalec tarotu v 20.storočí), vykonal kombináciu štyroch vyslovovaných písmen názvu: rota taro orat tora ator – koleso tarotu zjavuje zákon zasvetenia.

Tarot sa skladá zo 78 kariet, ktoré sa delia do dvoch podskupín: 

  • Veľká arkána – 22 kariet
  • Malá arkána 56 kariet

Karty malej  arkány sú delené na palice, poháre, meče a mince.

Palice – predstavujú pracovnú oblasť profesie, projekty, nápady a inšpiráciu. Element –  oheň.

Poháre  – predstavujú city, vzťahy, emócie, tvorivosť . Element – voda

Meče – predstavujú výzvy, intelekt, spôsob myslenia. Element – vzduch

Mince predstavujú materiálny svet, peniaze . Element – zem

 

Stručný popis malej arkány: 

Esá – nové začiatky

Dvojky – križovatka, voľba, dualita

Trojky – dosiahnutie úspechu, plné vyjadrenie danej farby

Štvorky – štruktúra, stabilita, stagnácia

Päťky – nestabilita, konflikt, strata, príležitosť ku zmene

Šestky – komunikácia, riešenie problémov, spolupráca, úspech

Sedmičky – skúška, obhájenie, motívy, posudzovanie

Osmičky – pohyb, akcia, zmena, sila

Deviatky – plody, výsledok úsilia

Páža – horlivý a nadšený nováčik, nikedy povrchný, môže naznačovať posolstvo, pre tázateľa

Rytier– veľmi sústredený extrémista,  môže predstavovať rýchlo prebiehajúcu situáciu

Kráľovná – zrelá, premýšľajúca, múdra žena, ktorá živí ostatných

Kráľ – zrelý a expresívny, niekto kto organizuje a kontroluje vonkajšie záležitosti, niekedy na úkor vnútorných alebo osobných vecí 

 

Veľkú  arkánu je možné si zapamätať aj formou príbehu:

Človek sa narodí  do materiálneho sveta  ako nevedomý (Blázon). Bude objavovať   tajomstvá a zmysel života (Veľkňažka). Na začiatku ho budú sprevádzať  rodičia (Cisárovná a Cisár) a  neskôr mnohí učitelia (Veľkňaz).  Pomocou svojej slobodnej vôle  a z hĺbky svojho srdca bude robiť  vlastné rozhodnutia (Zamilovaní).  Jeho naivné  a životom neošľahané  JA mu bude dodávať  odvahu čeliť rôznym prekážkam (Voz). Každý jeho skutok bude  spravodlivo odmenení – čo zaseje  to aj zožne  (Spravodlivosť).  Počas svojho života sa bude sa musieť  naučiť  mať jasnú myseľ za každých podmienok   (Pustovník). Vo svojom živote bude často skúšaný , bude musieť čeliť silám, ktoré v pravý čas prinesú všetko čo má v živote naplniť a neskôr tiež v pravý čas odnesú  (Koleso šťastia).  Až vtedy  keď sa naučí skrotiť  svoju animálnu prirodzenosť  (Sila) a naučí sa čeliť bezmocnosti, krízam a stagnáciam (Obesenec), získa nadhľad a prejde nevyhnutnou duchovnou transformáciou  (Smrť). Táto transformácia mu ukáže nové perspektívy. Uvedomí si, že s nadhľadom, kľudnou  a vyrovnanou  mysľou (Miernosť), ľahšie zvládne nástrahy sveta (Diabol).  Počas svojho života bude niekoľkokrát konfrontovaný s nepríjemnými  alebo katastrofálnymi udalosťami  (Vež). Je na ňom kedy sa začne nechať viesť  vyššou múdrosťou, aby našiel novú nádej a radostnú budúcnosť (Hviezda). V jeho živote ho budú ho sprevádzať  aj ľudia, ktorí ho budú napĺňať neistotou a strachom (Mesiac), ale aj ľudia, ktorí budú bezstarostní, optimistickí, spontánni a ukážu  mu ako sa tešiť zo  života (Slnko).  Na konci všetkého príde ku konečnej premene,  na ktorej ho  čaká konečné vyslobodenie  (Posledný súd).  Po opustení materiálneho tela príde uvedomenie  úplnosť ,  celistvosť, jednotu všetkého so všetkým a radosť z návratu do jednoty  (Svet).

  

Časové úseky sa dajú určovať rôznymi  spôsobmi:  

Pri miešaní kariet si sami určite či chcete merať čas v týždňoch, dňoch, mesiacoch alebo rokoch.

Vytiahneme si esá, premiešame karty a budeme ich vykladať za sebou až do vtedy kým nevytiahneme eso. Všetky karty, ktoré boli pred esom,  spočítame a tie nám označujú počet dní, týždňov, mesiacov a rokov.

Ďalší spôsob, ktorý sa dá použiť iba s malou arkánou je ten, že si zamiešate karty a vytiahnete jednu kartu,  pričom každej sade podlieha ročné obdobie:

 Poháre – jar

Palice – leto

Meče – jeseň

Mince – zimu

Číslo vybranej karty určuje týždeň toho ročného obdobia.

Kráľovná predstavuje trinásty týždeň  obdobia

Kráľ predstavuje prechod do najbližšieho ročného obdobia.

Ďalší spôsob, ktorý niektorí používajú:

Poháre – dni

Meče – týždne

Palice – mesiace

Mince – roky

Pričom číslo vybranej karty určuje počet  (napr.: 9 mečov  – 9 týždňov).

Spôsobov je ešte oveľa viac a je iba na vás, ktorý spôsob si určíte. Chce to  len viac štúdia a hľadania čo sa komu osvedčilo, alebo čo komu vyhovuje.

autor: Tatiana Zaťková 

Tarotové karty - veštenie z tarotových kariet - Jasnovidka Tatiana