RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 palic

Šesť palíc

Šestka palíc znamená potešiteľné vyhliadky, dobré správy, úspech dosiahnutý tvrdou prácou.

Symbolika:

Palica – penis, sexualita mocenská sila

Rašiace lístočky – život, rast

Vavrínový veniec – víťazstvo

Slávnostný postroj koňa – slávnostná príležitosť

Číslo 6 – víťazstvo

Element oheň – boj

Jazdec – hrdina, vodca, víťaz

Šestka palíc patrí do skupiny palíc a zastupuje prvky ohňa a energie. Táto karta má veľa rôznych významov a závisí od kontextu, v ktorom sa nachádza. Všeobecne sa však považuje za pozitívnu kartu, ktorá prináša šťastie a úspech.

V oblasti práce a kariéry môže táto karta znamenať rýchly postup, získanie nových zručností alebo dokonca novú pracovnú ponuku. Môže tiež ukazovať na potrebu prekonať prekážky alebo prekonať ťažkosti v práci.

V oblasti financií môže táto karta znamenať finančný zisk alebo možnosť investovať peniaze do niečoho, čo sa ukáže ako veľmi výhodné. Zároveň však môže varovať pred neuváženými finančnými rozhodnutiami.

V oblasti vzťahov môže táto karta ukazovať na nový začiatok alebo posun v súčasnom vzťahu. Môže tiež naznačovať potrebu byť viac spontánnym a nenechať sa obmedzovať pravidlami a očakávaniami ostatných.

Ak by ste sa stretli s touto kartou v oblasti zdravia, môže to naznačovať rýchle uzdravenie alebo zlepšenie zdravotného stavu. Avšak, môže tiež upozorniť na potrebu byť opatrným a starostlivým v oblasti zdravia a nezanedbávať svoje telo.

Celkovo je šestka palíc veľmi pozitívnou kartou, ktorá prináša nadšenie a energiu. Avšak, je dôležité si uvedomiť, že jej význam závisí od kontextu a situácie, v ktorej sa nachádzate. Pokiaľ si udržíte pozitívny prístup a pracujete na svojich cieľoch, táto karta vám môže priniesť veľký úspech a šťastie.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 6 palic
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 6 palic