RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA koleso stastia

Koleso osudu

Symbolika:

Koleso – koleso času ( zrodenie, bytie, zmena, zanikanie)

Text na kolese hebrejským písmom JHVH – božie meno

Text na kolese TORA – kombinácia štyroch vyslovovaných písmen – rota taro orat tora ator – koleso tarotu zjavuje zákon zasvetenia. 

Anúbis (šakal) – sprievodca duší

Seth (had) – symbol diabla, zlo, sexuálny symbol

Sfinga- symbol kráľovskej moci, múdrosti a tajomstva

Alchymistické symboly – premena nižšieho vo vyššie

Symbolické postavy štyroch elementov: býk (zem), lev (oheň), človek (vzduch), orol (voda) – celistvosť stvorenia

číslo 10 – Boží poriadok (10 prikázaní)

Karta Koleso Osudu, známa tiež ako Karta Šťastia symbolizuje zmeny, cykly a osud. Na karte môžeme vidieť koleso, ktoré sa točí a na ňom sa nachádzajú postavy rôznych zvierat a ľudí. Význam karty Koleso Osudu sa môže líšiť v závislosti na umiestnení karty v tarotovej výkladovej sade a na ostatných kartách, ktoré s ňou interagujú.

Karta Koleso Osudu predstavuje myšlienku, že svet sa neustále mení a že sme súčasťou veľkého cyklu, ktorý sa točí neustále dopredu. Koleso symbolizuje životné situácie, ktoré nás privádzajú na určité miesta a otočenia kolesa môžu znamenať prechod z jednej fázy nášho života do druhej. Karta nám môže pripomínať, že zmeny sú prirodzenou súčasťou života a že sa s nimi treba vedieť vyrovnať.

Karta Koleso Osudu tiež predstavuje osud a vplyv vyšších síl. Môže nám ukazovať, že naše rozhodnutia a kroky môžu mať dlhodobé dôsledky a že náš osud je do značnej miery určený vnútornými silami, ktoré môžu byť mimo našej kontroly. Karta nás môže nútiť, aby sme prijali zmeny a aby sme sa nepoddávali osudu, ktorý nás vedie na našej ceste.

V niektorých prípadoch môže karta Koleso Osudu tiež symbolizovať karmické cykly a vyrovnanie karmy. Karta nám môže pripomínať, že každý náš krok má dôsledky a že sme zodpovední za naše činy. Karta nás môže nútiť, aby sme sa pozreli na svoje chyby a aby sme sa snažili opraviť to, čo sme urobili zle.

Význam karty Koleso Osudu sa môže líšiť v závislosti na interpretácii jednotlivca, ktorý vykladá karty a na kontexte výkladu. Avšak jej hlavnou témou je myšlienka zmeny a osudu a že každá zmena je súčasťou veľkého cyklu života.

Zhrnutie:

Táto karta symbolizuje koleso času, ktoré prináša všetko čo máme v živote naplniť a v pravý čas tiež odnáša. Väčšinou sa jedná o úlohu, ktorú je potrebné vyriešiť. Nevypovedá o tom či sa nám po tejto ceste pôjde ľahko a či nám bude prinášať v danej dobe potešenie. V každom prípade je to cesta, ktorá vás zavedie na tú správnu cestu a tým aj k vašemu pravému poslaniu. 

RIDER WHITE TAROT - VELKA ARKANA koleso stastia
RIDER WHITE TAROT – VELKA ARKANA koleso osudu