koza

Koza

Roky kozy:


24. január 1955–11. február 1956
09. február 1967–29. január 1968
28. január 1979 – 15. február 1980
15. február 1991 – 3. február 1992
19. február 2015 – 7. február 2016
6. február 2027–25. január 2028
24. januára 2039–11. februára 2040

Koza v čínskom horoskope predstavuje jemnú, kreatívnu a senzitívnu osobnosť. Osoby narodené v roku kozy majú mnoho charakteristík, ktoré ich robia milujúcimi, kreatívnymi a zvýšene citlivými jednotlivcami. Sú vnímavé k emocionálnym potrebám voči ostatným. Títo jednotlivci majú často rozvinuté kreatívne nadanie. Sú schopní vyjadrovať svoje myšlienky a emócie prostredníctvom umeleckých foriem. Kozy sú mimoriadne citlivé a súcitné bytosti, ktoré si vedia všímať potreby iných a sú ochotné pomáhať. Majú v sebe vyvinutý zmysel pre krásu či harmóniu a dobre sa cítia v esteticky príjemnom a pokojnom prostredí. Mnohé kozy majú rády módu a umenie. Sú schopné vytvárať alebo oceniť krásu v rôznych umeleckých prejavoch. Radi vytvárajú harmonické vzťahy. Ich snaha o zachovanie rovnováhy z nich robí vynikajúcich partnerov a priateľov.  Kozy majú radi fantáziu a sny. V ich svete môže byť priestor pre kreatívne myslenie a snívanie. Sú prispôsobivé, ľahko sa vedia  prispôsobiť meniacim sa okolnostiam a venujú pozornosť potrebám iných. Kozy sú taktné a diplomatické a tiež opatrné a vyvážené osobnosti. Starostlivo zvažujú svoje rozhodnutia a usilujú sa o dosiahnutie vnútornej rovnováhy. Mnohé kozy sú skromné,  nenáročné a nepotrebujú  luxus. Ich láskavosť, citlivosť a schopnosť vnímať krásu, z nich robí jedinečných a príjemných spoločníkov.

Autor: Tatiana Zaťková

kozorozec