RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 mecov

Sedem mečov

Rider White Tarot je jedným z najpopulárnejších typov tarotových kariet na svete. Každá karta v tomto balíčku má jedinečný význam a symboliku. Jednou z týchto kariet je aj karta Sedem mečov.

Meč – trestajúci nástroj na prekonanie zla, symbol pravdy a poznania, pripravenosť k obrane

Postoj – vykradnutie sa 

Päť mečov v náručí, dva ostávajú  – boj sa neskončil

Tábor v pozadí – pohyblivé sídlo, možnosť blízkosti boja 

Sedem mečov v Rider White Tarote predstavuje obdobie neistoty a zmätku. Táto karta zvyčajne naznačuje, že sa človek nachádza v situácii, kedy si nie je istý ohľadom svojich cieľov a rozhodnutí. Môže sa tiež jednať o obdobie, kedy sú konflikty a napätie výrazne zvýšené.

V tomto období je dôležité sa zamerať na ujasnenie si svojich hodnôt a cieľov. Karta sedem mečov môže naznačovať potrebu prekonať neistoty a hľadať jasnejší smer vo svojom živote. To však vyžaduje odvahu a sebadôveru.

Ďalšou možnosťou, ako interpretovať túto kartu, je možnosť konfliktu s ostatnými. Sedem mečov môže naznačovať, že sa človek nachádza v situácii, kedy musí bojovať za svoje presvedčenia a hodnoty. Môže ísť o situácie, kedy sa snažíme ubrániť svoje názory a postoje pred kritikou alebo nátlakom zvonku.

V zhrnutí karta sedem mečov zahŕňa spektrum neúprimnosti od chodenia okolo horúcej kaše, cez klamstvá, úskoky, až po skutočný podvod. Karta pojednáva o hneve a spôsobovaní problémov kvôli  zneužívaniu osobnej moci. Je pravdepodobné, že Istý plán stroskotá, pretože bol založený na nesprávnom prvotnom zámere. Musíme si dať pozor, aby sne sa nemiešali do cudzích záležitostí,  lebo sa môžeme popáliť. Môžeme mať pocit,  že sa s nami nespravodlivo zaobchádza, alebo že nás podviedli.

 V každom prípade je Sedem mečov v Rider White Tarote silnou a dôležitou kartou, ktorá nás nabáda k tomu, aby sme sa nevzdávali svojich cieľov a hodnôt. Aj keď sa nachádzame v období neistoty a zmätku, mali by sme sa snažiť nájsť svoj vnútorný hlas a postaviť sa za to, čo je pre nás skutočne dôležité.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 7 mecov