RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kral poharov

Kráľ pohárov

Kráľ  pohárov predstavuje aspekt aktivity, energický spôsob jednania. Vplyv láskavého starostlivého muža. Nie je vylúčená cesta po vode. Nasledujúce obdobie môže byť poznamenané  kolísaním a výkyvmi emócii.

Pohár – symbol citov, plodnosti, svätý grál, naplnenie, radosť

Pohár v pravej ruke vedomé vyjadrenie pocitov

Kráľ – vykonávateľ, aktivita, vedúca úloha

Trón s nízkym operadlom – chýbajúca sebadôvera

Voda obklopujúca trón – citová hĺbka, more emócii

Voda – podvedomie, emócie, darca života

Prívesok ryby (Ryba ) – súcit, duchovný symbol, spájaný s bohatstvom

Morský had – ukryté nebezpečenstvo v podvedomí (potlačené veci)

Žltá farba – slnko vedomie, spiritualita, nádej, šťastie, závisť, radosť zo života, 

Modrá farba – Vzdušný priestor, duchovné obzory, filozofické myšlienky

Táto karta zobrazuje muža s korunou na hlave, ktorý drží zlatý pohár v jednej ruke a žezlo v druhej. Za ním sa nachádza voda a zelená krajina.

Karta kráľa Pohárov má mnoho významov, avšak najčastejšie sa spája s mužom, ktorý má silné vodcovské schopnosti a schopnosť rozhodovať s rozhľadom. Je to muž, ktorý je veľmi ctižiadostivý a motivovaný dosiahnuť svoje ciele. Môže byť aj veľmi veľkorysý a starostlivý, pretože má schopnosť pomáhať a podporovať ostatných.

Ak sa táto karta objaví vo vašom výklade, môže to znamenať, že sa budete musieť zamerať na svoje vodcovské schopnosti. Môže tiež naznačovať, že je potrebné byť viac súcitný a starostlivý voči ostatným.

Karta kráľa pohárov tiež môže znamenať finančnú stabilitu a bohatstvo. Táto karta naznačuje, že sa vám bude dariť vo vašom biznise alebo kariére, tiež  v osobnom živote a že máte dostatok zdrojov na to, aby ste si mohli užívať dobrý život.

Celkovo je karta kráľa pohárov veľmi pozitívnou kartou a symbolizuje silné vodcovské schopnosti, finančnú stabilitu a veľkorysosť. Táto karta  vás povzbudzuje, aby ste sa snažili dosiahnuť svoje ciele a následne si  užívali   úspech a hojnosť, ktoré sa môžu objaviť vo vašom živote.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána kral poharov