RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 9 minci

Deväť mincí

Mince – bohatstvo, šťastie, blahobyt

Sokol sediaci na ruke – získanie koristi v pravom okamžiku

Slimák v popredí- skromnosť, zastavenie, v mystike – vnútorné bohatstvo

Vinná réva- sladký život

Krásna bohatá žena – bohatstvo, prosperita

Pentagram – ochranné znamenie, znak zdravia, symbol človeka usilujúceho sa o vyššie ciele 

Žltá farba –  slnko, vedomie, radosť zo života, spiritualita, šťastie

Karta Deväť mincí v tarote je známou ako karta hojnosti, výnimočnosti a úspechu. Táto karta predstavuje obraz človeka, ktorý si užíva plody svojej tvrdej práce a je odmenený za svoje úsilie.

Karta Deväť mincí môže byť veľmi užitočná pri čítaní tarotu, pretože nám môže pomôcť nájsť odpovede na otázky týkajúce sa nášho finančného zdravia, prosperity a úspechu. Táto karta nás nabáda k tomu, aby sme si uvedomili, že naše tvrdé úsilie môže byť odmenené hojnosťou a úspechom.

Karta Deväť mincí tiež symbolizuje  zabezpečenie našej budúcnosti, prosperity, výnimočnosti a spokojnosti. Táto karta nás nabáda k tomu, aby sme si uvedomovali svoju finančnú situáciu a aby sme pracovali na zabezpečení svojej budúcnosti. Keď dosiahneme úspech, splníme si svoje ciele a sme finančne stabilní bez starostí o svoju budúcnosť, môžeme sa sústrediť na iné oblasti nášho života a môžeme si užívať plody našej práce.

V psychologickej rovine, Karta Deväť mincí predstavuje pocit sebadôvery a sebaúcty. Keď sme úspešní a dosiahneme svoje ciele, cítime sa sebavedomo a sebaisto. Táto karta nám pripomína, že máme hodnotu a že si zaslúžime byť odmenení za svoje úsilie.

Celkovo, Karta Deväť mincí nás nabáda k tomu, aby sme si uvedomili, že tvrdá práca a úsilie môže byť odmenené hojnosťou a úspechom. Táto karta nás nabáda k tomu, aby sme pracovali na zabezpečení svojej budúcnosti a prosperity a aby sme si užívali plody našej práce. Ak sa nám podarí dosiahnuť úspech a byť finančne stabilní, budeme mať väčšiu sebadôveru a sebaúctu.

RIDER WHITE TAROT - Malá arkána 9 minci
RIDER WHITE TAROT – Malá arkána 9 minci